ಓ ಮನಸೇ, ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ...?

ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಲವು ಭಾವಗಳ ಹಲವು ರಾಗಗಳ ಹಲವು ನೋವುಗಳ ಮೂಲ ಈ ಮನಸು...

ಲಹರಿ

IMG_5149
ಹಲವು ಭಾವಗಳು
ಮನದ ಹಲುಬುವಿಕೆ
ಮೊಗ್ಗಿನಲೆ ಮುದುಡಿಹೋದವೆಷ್ಟೋ
ಹೂವಾಗರಳಿ ಉದುರಿದವೆಷ್ಟೋ,
ಮೊಗ್ಗು ಹೂವುಗಳಾಗಿ ಫಲ
ನೀಡಿದ ಲಹರಿಗಳೆಷ್ಟೋ,
ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ
ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ,
ಹಲಕೆಲವು ಲಹರಿಗಳು
ಆರೆಗತ್ತಲಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ
ಮಿನುಗಿ ಹೋದ ಸಣ್ಣ ಮಿಂಚಂತೇ,
ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅನುಮಾನ
ಮಿಂಚು ಮಿನುಗಿದ್ದು ನಿಜವಾ ಭ್ರಮೆಯಾ!!,
ಆಕಾರಲ್ಲದೆಯೇ ಮೂಡಿದ ನೆರಳಂತೆ
ಅಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ
ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಕಿನ ಹಗಲಿಗಿಂತ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ....
ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ
ಮಬ್ಬು ಕವಿದ ಮುಂಜಾವೇ ಇಷ್ಟ.

ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಲವು ಸುರುಳಿಗಳು
ಹೀಗೆಯೇ ದಡ ಸೇರದ
ಆಗೀಗ ಸುಳಿದು ಹೋಗುವ
ಸಾವಿರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಅಲೆಗಳ ಪೂರ
ಮನವೆಂಬ ಮಹಾಸಾಗರ.

ಬನ್ನಿ ಭಾವಗಳ ತವರಿಗೆ

ಬನ್ನಿ ಶುದ್ಧ ಭಾವಗಳೆ, ಶುಭ್ರ ಭಾವಗಳೆ ..
ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ ದುಷ್ಟ ಭಾವಗಳೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಭಾವಗಳೆ...

Followers

WHO'S AMONG US

stat counter
elogicwebsolutions.com